...מהתקשורת

ערוץ 12

בדיקות לזיהוי נגיף הקרונה

מערך ניידות בפריסה ארצית לזיהוי מוקדם של נגיף הקרונה הבדיקה מתבצעת בתיאום מראש מול המרפאה האזורית.