Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
מודיעין
זימון תורים
077-3600400

יש למלא טופס הסכמה אלקטרוני בדף זה אחרי שקראתם והבנתם את כל הכרוך בבדיקה.

לא ניתן לקבוע תור לבדיקה ללא כתיבת "קראתי והבנתי את הטופס" בתוכן ההודעה ושליחת הטופס למרפאה.

אנחנו ממליצים מאד לקרוא את חומר הרקע ולצפות בסרטונים כדי להגיע מוכנים לבדיקות.

הרופא יחתים אתכם על טופס הסכמה במרפאה לאחר שיוודא שהבנתם את הבדיקה ואתם מסכימים לה.

 

טופס הסכמה מדעת

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page