Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
זימון פגישת יעוץ
04-6280001

שיקום יום בקה אל גרביה

שירותי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק , ריפוי בדיבור ,עבודה סוציאלית , רופא שיקום ואחות, מכון פיזיותרפיה. 

מרכז שיקום רב תחומי בקהילה המתייחס לאספקטים מטורים, קוגניטיביים, נפשיים וחברתיים .

במטרה לשפר את איכות החיים לאדם המוגבל  ע"י מתן שירות איכותי בסביבה הקהילתית בה חיי המטופל .

 

קהל היעד

גיל - מעל גיל 12 (נראה בוגר/ת ).

שיקום ילדים (לפי תיאום עם ההורים)

בני 65+ שעוברים שיקום וזקוקים להערכה גריאטרית כוללנית .

מטופלים נוירולוגיים ואורטופדים מורכבים :

 

חלופת שיקום, קיצור אשפוז, רענון.

תאונות דרכים, תאונות עבודה.

ילדי CP בגילאי 12-18 אחרי ניתוחים.

 

רופא שיקום

הערכה שיקומית ראשונית ותיאום צפיות .

יועץ שיקומי לצוות הרב מקצועי .

טיפול רפואי שיקומי לבעיות הרלוונטיות לחולה השיקומי .

סיכום הטיפול בחולה נשלח  לרופא מטפל

תאום צפיות לקראת השחרור .

 

פיזיותרפיה

תפקודי יומיום בסיסיים ומורכבים.

שיפור טווחי תנועה פסיבים ואקטיביים, שיפור תחושה שטחית ופרופיאוצטיבית, חיזוק שרירים.

נירמול טונוס, עבודה על שיווי משקל סטטי ודינמי, וקוארדינציה מוטורית.

תכנית הטיפול מבוססת הצבת מטרות טיפול תפקודיות ומודל ה- I.C.F.

בהערכה  נעשה שימוש במדדים מכמתים בעלי תוקף ומהימנות בתחילת ובסיום טיפול.

 

ריפוי בעיסוק

תפקודי יום יום בסיסיים, תפקוד מוטורי ותחושתי בגפיים עליונות.

תפקוד קוגנטיבי – איבחון וטיפול בבעיות זיכרון , חשיבה ותפקודים אקזקוטיביים.

במכון נעשה שימוש בכלי אבחון והערכה בעלי תוקף ומהימנות המותאמים לצורכי הפרט.

מטבח טיפולי .

 

עזרה סוציאלית

הערכה וטיפול פסיכו סוציאלית, אבחון וקביעת מפגשי טיפול, תמיכה חברתית .

ריכוז קבוצות תמיכה וקבוצות רענון, ושיתוף גורמי טיפול בקהילה

 

תקשורת ושפה

אבחון הערכה וטיפול בהפרעות שפה.

אבחון והערכה בהפרעות בליעה

 

שגרת הטיפול

פיזיותרפיה

המטופלים בשיקום מקבלים:

טיפול פרטי 45 דקות+הדרכה לעבודה עצמית בחדר שכוללת תרגול על משטחי נעים ותרגול אירובי על מכשירים.

טיפול בקבוצות

כל מטופל מקבל בין 2-4 ימי טיפול בשבוע.

מטופלים מורכבים מאוד- 45 דקות טיפול פרטני

המטופלים ברענון מקבלים:

1-2 ימי טיפול בשבוע או קבוצת רענון.

 

ריפוי בעיסוק

המטופלים בשיקום מקבלים:

טיפול פרטי במשך 45 דקות

כל מטופל מקבל בין 2-4 ימי טיפול בשבוע.

טיפול בקבוצות מטבח .

 

תקשורת ושפה

המטופלים בשיקום מקבלים:

מקבלים 30 דקות טיפול פרטני + תרגלי טיפול בבית בשיתוף בני המשפחה . 

1-2 ימי טיפול בשבוע .

 

עזרה סוציאלית

המטופלים בשיקום מקבלים:

מקבלים 45 דקות טיפול פרטני .

1-2 ימי טיפול בשבוע .

יום שיקום כולל עבודה בכל המקצועות שהמטופל זקוק ברצף .

אורך יום שיקום בין 2-4 שעות.

bottom of page