Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
זימון תורים
077-3600400

קבלת תשובות

לבירור באם התשובה מוכנה נא להתקשר  בין השעות 12:00-16:00

 

 

 

סניף באר-שבע
 

מרפ"א 8283 מחנה נתן

 

בתאום טלפוני מראש בלבד

 

קוי מטרופולין - 20

 

אקו לב

אקו ילדים

אקו עוברי

ארגומטיה

אקו במאמץ

הולטר לב

הולטר לחץ דם

 

גב' מירי בן סימון

 

 

 

 
 

כתובת הסניף: 

 

שעות הפעילות:

 

דרכי גישה:

 

בדיקות במרפאה:

 

 

 

 

 

 

 

מהלת הסניף: