Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
זימון תורים
077-3600400

קבלת תשובות

לבירור באם התשובה מוכנה נא להתקשר  בין השעות 12:00-16:00

 

 

 

אקו-קרדיוגרפיה

(בדיקת אולטרה-סאונד של הלב)

 

מידע כללי:

אקו-קרדיוגרפיה היא בדיקת הלב באמצעות מכשיר אולטרה-סאונד וטכנולוגיית דופלר. הבדיקה מאפשרת הדמיה ומדידה של חדרי הלב והעליות, של מסתמי הלב ושל כלי הדם הגדולים. כמו-כן מאפשרת הבדיקה הערכה של כיווני זרימת הדם ולחצי הדם בחללי הלב ובמסתמים. משך הבדיקה כ- 15 דקות.
הבדיקה אינה כרוכה בקרינה מייננת.

 

כיצד מתבצעת הבדיקה?

הבדיקה מתבצעת בשכיבה על הצד השמאלי, תוך שימוש במתמרים מיוחדים לבדיקה זו.
ג'ל מיוחד מסייע למגע בין המתמר לעור של הנבדק.

 

מה ניתן לדעת מתוצאות הבדיקה?

הערכה של מבנה ותפקוד חדרי הלב, העליות וכלי הדם הגדולים.
הערכה של מסתמי הלב: מבנה ותפקוד המסתמים, זרימת הדם על גבי המסתמים, היצרות או דליפה, והערכת לחצים. אבחון מומי לב מולדים ונרכשים במבנה הלב, המחיצות, מסתמי הלב וכלי הדם הגדולים.
אבחון תהליכים זיהומים וגידולים בחללי הלב ועל גבי המסתמים.
הערכת מחלות של קרום העוטף את הלב (הפריקרד) 

 

הוראות מיוחדות לקראת הבדיקה:

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

 

הבדיקה מתבצעת:

ראשון לציון

רמלה

מודיעין

אשדוד

בקה אל גרביה

באר שבע

bottom of page