Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
מודיעין
זימון תורים
077-3600400
בקה אל גרבייה
זימון תורים
04-6280001

הבדיקה מתבצעת:

מודיעין

בקה אל גרביה

טיפול באמצעות גלי רדיו


בטיפול זה נעשה שימוש באלקטרודה המעבירה אנרגיה בתדר של גלי רדיו אל העצבים המוליכים תחושת כאב.
מטרת הטיפול העיקרית הינה שיכוך כאב ממושך (3-18
חודשים) וחזרה לתפקוד.
לפני הטיפול
עליך להצטייד בהתחייבות ( ט 17)
יש להגיע עם מלווה. חל איסור מוחלט לנהוג אחרי הטיפול
חשוב לעדכן את הרופא על שימוש במדללי דם/נוגדי קרישה.
אין להזריק קלקסן ביום הטיפול.
עליך לחתום על טופס הסכמה לביצוע הטיפול
מהלך הטיפול
הפעולה מתבצעת תחת שיקוף(רנטגן), בשכיבה על הבטן.
ברוב המקרים הטיפול מבוצע בהרדמה מקומית.
לאחר איתור מקום ההזרקה, הרופא יבצע חיטוי והרדמה מקומית.
בהמשך מוחדרת מחט, בהנחיה של שיקוף, קרוב לעצב
המעביר את הכאב. דרך המחט מושחלת אלקטרודה
באמצעותה מועבר זרם חשמלי מבוקר לרקמות. תחילה
יוודא הרופא מיקום מדויק על ידי גירוי חשמלי קטן. אתה תחוש זרם קטן או לחץ מקומי בגב.
לאחר וידוא המקום, המחט תחומם למספר דקות.
טמפרטורת החימום ומשך החימום יקבעו על ידי הרופא בהתאם למטרת הטיפול. החימום מקומי מביא להפרעה בתשדורת הכאב למוח ובסופו של דבר לשיכוך כאב.
אורך הטיפול כ- 45 דקות.

לאחר הטיפול


ירידה ממיטת הטיפול מותנית באישור הצוות המטפל
יש להמשיך טיפול תרופתי קבוע בהתאם להנחיות
יש להקפיד על מנוחה ביום הטיפול, בנוכחות מבוגר
אין לנהוג או לנסוע בתחבורה ציבורית
סיבוכים
טיפול בגלי רדיו אינו גורם לסיבוכים פרט לאלה הקשורים בהחדרת המחט, כפי שפורט לגבי זריקה אפידוראלית.

הבדיקה מתבצעת:

סניף מודיעין , בקה אל גרביה

bottom of page