Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
זימון תורים
077-3600400

קבלת תשובות

לבירור באם התשובה מוכנה נא להתקשר  בין השעות 12:00-16:00

 

 

 

אקו-קרדיוגרפיה במאמץ

בדיקת אולטרה-סאונד של הלב במאמץ

מידע כללי:

אקו-קרדיוגרפיה היא בדיקת הלב באמצעות מכשיר אולטרה-סאונד וטכנולוגיית דופלר. בדיקת אקו-קרדיוגרפיה במאמץ מאפשרת הערכה מדויקת של שינויים החלים בתפקוד הלב והמסתמים בעת מאמץ גופני. אקו-קרדיוגרפיה במאמץ היא אחת החלופות לבדיקת פעילות הלב במאמץ. הרופא המטפל קובע מהי בדיקת המאמץ המתאימה ביותר לנבדק, בהתאם למצבו הרפואי ולנסיבות הקליניות.

משך הבדיקה כ- 30 דקות.

הבדיקה אינה כרוכה בקרינה מייננת.

 

 

כיצד מתבצעת הבדיקה?

בתחילת הבדיקה עובר הנבדק בדיקת אקו-קרדיוגרפיה להערכת תפקוד הלב והמסתמים במנוחה. בהמשך מבצע הנבדק בדיקת א.ק.ג במאמץ (ארגומטריה) לפי פרוטוקול מובנה (ראה "ארגומטריה"). מיד עם סיום בדיקת המאמץ עובר הנבדק הערכה חוזרת באקו- קרדיוגרפיה של מבנה ותפקוד הלב והמסתמים כפי שהם נראים במאמץ.

דרגת המאמץ המקסימלי נקבעת לכל נבדק בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי.

 

 

מה ניתן לדעת מתוצאות הבדיקה?

אבחון שינויים במבנה ובתפקוד שריר הלב במאמץ, שמעידים על הפרעה באספקת הדם לשריר הלב במאמץ.

אבחון שינויים בלחצי הדם והפרעות לזרימת הדם, שחלים בזמן מאמץ בחללי הלב ובמסתמי הלב.

אבחון של הפרעות בקצב הלב או בהולכה החשמלית של שריר הלב, במנוחה ובמאמץ.

 

 

הוראות מיוחדות לקראת הבדיקה:

יש להתייעץ ברופא המטפל / המפנה לגבי התרופות הנלקחות והפסקתם במקרה הצורך לפני הבדיקה.

מומלץ להגיע לבדיקה עם בגד קל ונעליים נוחות.

רצוי לאכול ארוחה קלה ולשתות כשעתיים לפני הבדיקה.

יש להימנע ממאמץ גופני משמעותי, מארוחה כבדה, משתיית קפה או עישון בשלוש השעות טרם ביצוע הבדיקה.

חשוב לדעת

בדיקת אקו במאמץ מתבצעת כאשר החלק העליון חשוף ניתן (ורצוי) לבקש בתחילת הבדיקה סינר/חלוק יעודי לצורך ביצוע הבדיקה.

ניתן להיכנס לבדיקה עם מלווה

נוהל משרד הבריאות:

"...בדיקת אקו-לב במאמץ יכולה להתבצע עם סינר ייעודי / חלוק /או גוזיה.."

הבדיקה מתבצעת:

ראשון לציון

רמלה

מודיעין

אשדוד

בקה אל גרביה

באר שבע

 

bottom of page