Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
מודיעין
זימון תורים
077-3600400
בקה אל גרבייה
זימון תורים
04-6280001
colono.jpg

                   גסטרו קליניק

 

היחידה הגסטרואנטרולוגית של איי.אל. קליניק פועלת בסניף מודיעין ובסניף בקה. ביחידה נערכות פגישות ייעוץ עם רופא גסטרואנטרולוג מומחה לקביעת סוג הבדיקה הדרוש וההכנות למטופל.

צוותי היחידה מגיעים מיחידות הגסטרואנטרולוגיה בבתי החולים בארץ והיחידה מהווה את היחידה הגדולה ביותר בישראל מחוץ לבית חולים. בדיקות הגסטרוסקופיה וקולונוסקופיה נערכות בחדרי בדיקות העומדים בנהלי משרד הבריאות ועוברים ביקורות שוטפות של קופות החולים.

יתרונה של הבדיקה בקהילה הנו בניגשות גבוהה וזמינות תורים הקרובה ובסופה, לאחר התאוששות קלה המטופל חוזר לביתו.

סרט הסבר בערבית

الفيلم باللغة العربية

bottom of page